Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος: "Οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία"


πόσπασμα π τν μιλία " θεραπεία π τν ρρώστια το Φαρισαϊσμο"
Α
το ο νθρωποι ν ξέρετε, ο θρσκοι νθρωποι εναι τ πι πικίνδυνο εδος μέσα στν κκλησία. Ατο ο θρσκοι νθρωποι εναι πικίνδυνοι. Θες ν μς φυλάει π'ατούς. λεγε νας γιορείτης ταν καμνα μία φορ λειτουργία κα λέγαμε «Κύριε σσον τος εσεβες» λέει στειευόμενος «Κύριε σωσον μς π τος εσεβες» δηλαδ Θες ν σ φυλάει π τος θρήσκους νθρώπους, διότι θρσκος νθρωπος σημαίνει μία προσωπικότης διεστραμμένη ποία οδέποτε εχε προσωπικ σχέση μ τν Θεό. πλς μόνον κάμνει τ καθήκοντα τς πέναντί Του, λλ καμι σοβαρ σχέση δν εχε γι ατ κα Θες δν λέει ατν τν νθρωπο τίποτε. Κα σς μολογ κα γ π τν πείρα μου τι δν εδα χειρότερους χθρούς της κκλησίας π τος θρήσκους νθρώπους.