Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Μην περιπλέκεις τα πράγματα! Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις...

1ο πρόβλημα:
Όταν η NASA άρχισε να στέλνει αστροναύτες στο διάστημα, ανακάλυψαν πως οι στυλογράφοι δεν δουλεύανε με βαρύτητα μηδέν,
αφού η μελάνη δεν κατέβαινε.