Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Πώς χώρισε ο Μωϋσής τη Νεκρά Θάλασσα;

Όχι μόνο η Βίβλος, αλλά και οι ίδιοι επιστήμονες φαίνεται να συμφωνούν πλέον στο άνοιγμα της Ερυθράς θάλασσας από τον Μωυσή για τη διαφυγή των κυνηγημένων Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Πώς όμως εξηγείται το χώρισμα της Ερυθράς θάλασσας από τους επιστήμονες ;