Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΩ ΕΣΥ ΜΟΥ ΦΩΝΑΖΕΣ

ΕΝΩ ΕΣΥ ΜΟΥ ΦΩΝΑΖΕΣ, μου μάθαινες να σε φοβάμαι…
Ενώ εσύ μου φώναζες, τραυμάτιζες την αυτοπεποίθηση μου…