Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Παρουσιάζουν παράδοξα υψηλό δείκτη νοημοσύνης

Σύμφωνα με έρευνα μιας ομάδας ψυχολόγων του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ της Αμερικής, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Brain and Cognition», οι επαγγελματίες μουσικοί αφού έχουν και μεγαλύτερο δείκτη νοημοσύνης, χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου τους σε αντίθεση με τον μέσο άνθρωπο. Η έρευνα αυτή βασίστηκε στην ποιοτική διαφορά και το δημιουργικό τρόπο λύσης των προβλημάτων, καθώς και την εγκεφαλική δραστηριότητα των μουσικών.