Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Έχει αρχίσει να μοιάζει πολύ με Χριστούγεννα...

Ναι! Έτσι είναι...και δεν το λέω γιατί σήμερα έκανε το πρώτο χειμωνιάτικο "αληθινό" κρύο, αλλά γιατί σήμερα ξεκίνησε για την αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας η προετοιμασία για την υποδοχή αυτής της μεγάλης Δεσποτικής γιορτής! Ξεκίνησε η νηστεία, η άσκηση του εαυτού μας - σε κάθε τομέα - για να υποδεχθούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με καθαρή καρδιά.

Κι ας λένε ότι είμαι υπερβολική που στόλισα το καράβι μου με τα φωτάκια! Έρχονται τα Χριστούγενννα και έχω αρχίσει να το νιώθω ήδη... Μαζί με τους πειρασμούς που θα πρέπει να αντιμετωπίσω με υπομονή και εμπιστοσύνη στο Θεό.


"Εἴδησις. ᾿Απὸ σήμερον ἄρχεται ἡ τεσσαρακοστὴ πρὸ τῶν Χρι­στου­γέννων, εἰς ἣν ἐπιτρέπεται, ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς, μέχρι μὲν τῆς 17ης Δεκεμβρίου κατάλυσις ἰχθύος, ἀπὸ δὲ τῆς 18ης ἕως τῆς 24ης Δεκεμβρίου κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου· βλέπε σχετικῶς καὶ Πηδάλιον, ᾿Αθῆναι 1982, ὑποσ. εἰς ἑρμηνείαν ξθ΄ κανόνος τῶν ἁγ. ἀποστόλων, σελ. 93-94, περὶ τὸ τέλος τῆς ὁποίας σημειοῦται: «Πρέπει δὲ νὰ φυλάττουν ταύτας (τὰς νηστείας) ὄχι μὲ ξηροφαγίαν καθὼς τὴν μεγάλην μ΄, ἀλλὰ μὲ οἰνέλαιον καὶ ἰχθυοφαγίαν, ἔξω μόνον τῶν Τετράδων καὶ Παρασκευῶν, ὅπου τυγχάνουν ἀναμεταξὺ εἰς τὰς νηστείας αὐτάς, καὶ ἔξω τῆς νηστείας τοῦ Αὐγούστου, κατὰ τὴν ὁποίαν ἅπαξ μόνον, ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς Με­τα­μορ­φώσεως, ἰχθύος μεταλαμβάνομεν»" (http://www.ecclesia.gr/tipikon/2013/11.pdf)

Θ.Η.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου